Nyheter

Nyheter på Hotell Laurentius.

Vi har under året skapat en ny frukost med lokal innehåll och hemgjordas marmelader.
Hotellets uppvärmning är nu tryggad av SEVAB det lokala energibolagets miljövänliga fjärrvärme.
Vi har vidare under året förstärkt vårt WIFI nät för att alla gäster skall känna att de har en stabil uppkoppling.